Rafał Letkomiller przedsiębiorca / businessman


Nigdy nie potrafiłem pisać o sobie . . .
Pierwszą pracę podjąłem w dość młodym wieku szkolnym. Od samego początku swojej "kariery zawodowej" byłem pracowity i ambitny. Każdą chwilę poświęcałem na poszerzaniu własnej wiedzy, umiejętności i zdobywaniu doświadczenia. Swoją życiową przygodę rozpocząłem jako programista. Przyszedł czas, że byłem grafikiem, koderem otaz dość długo "odpoczywałem" jako serwisant sieci informatycznej. Praca od zawsze była dla mnie hobby gdyż robię to co lubię, dzięki czemu pracuję dużo i efektywnie. Od kilku lat jestem przedsiębiorcą działającym w kilku sektorach gospodarczych głównie związanych z reklamą i promocją zarówno w realnym świecie jak i w internecie. Aktywnie jestem związany również z technologią, zdrowiem, sportem, rozrywką oraz pośrednictwem pracy.
Ciągle szukam inspiracji i nowych pomysłów. Staram się podchodzić do wszystkiego z dystansem, lecz nie zawsze potrafię. Mówię to co myślę, nienawidzę obłudy i fałszywych ludzi.
Bardzo chętnię podejmę współpracę przy ciekawych projektach i przedsięwzięciach.

I could never write about myself. . .
My first job I star at young school age. From the very beginning of my "career" I was hard-working and ambitious. Every moment I devoted to broadening my knowledge, skills and gaining experience. Generally before I thought of myself as a professional programmer and I was them. The time has come that I was a graphic designer, coder and a long time "rested" as a network servicer. Work has always been a hobby for me because I do thinks what I like, so I work a lot and efficiently. From several years I'm a businessman active in several economic sectors, mainly related to advertising and promotion in the real world and online. I am also actively associated with the technology, health, sports, entertainment and employment agency.
I'm still looking for inspiration and new ideas. I try to approach everything from a distance but not always I can. Evry time I say what I think, I hate hypocrisy and fake people.
I will be happy to start cooperate on interesting projects and ventures.


Wybrane marki / Selected brands:
© Copyright 2007-2015 by Rafał Letkomiller Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved!